Dopyt na geodetické práce

Čo všetko sa môže dopytovať :  Geometrické plány na majetkoprávne usporiadania | Oddelenie pozemkov | Kolaudácia | Zameranie rozostavanej stavby | Zriadenie vecného bremena | Výpočty plôch | Vytýčenie hraníc pozemkov | Dopyt na geodetické práce | Zriaďovanie vytyčovacích sietí | Vytýčenie stavebných objektov | Kontrolné merania | Podklady pre projekčnú činnosť | Účelové, digitálne mapy | Zameranie vytýčených inžinierskych sietí  | Porealizačné zameranie stavby | Digitálny model terénu | Meranie posunov a zosuvov | …

Určenie : Geodetické práce | Inžinierska geodézia | Pre súkromné osoby | Obce a školy | Stavebné firmy | Developerov | Architektov a projektantov | …

Požiadajte o nezáväznú ponuku

Pripojiť súbory (max. 2MB/1 súbor - foto, projekt, náčrt...)

 

 
Dopyt zadávam, ako
súkromná osobafirma, živnostník, inštitúcia
 

Kontaktné údaje


 

 
Súhlasímobchodnými podmienkami a beriem na vedomie spracovanie osobných údajov  / otvoríte v novom okne *

Prajem si dostávať informácie o akciových ponukách
 

  * povinné.


V rámci objednávky sa vám ozveme a potrebné údaje doplníme.

Geodet a geometrický plán, plány, hľadám dobrého geodeta, geodetické služby v Košiciach, geodézia v Bratislave, geodetické zameranie pozemkov v osobnom vlastníctve. Nové parcely určené k výstavbe radových domov, vytyčovanie stavieb a hraníc pozemku v lokalite. Polohopisné a výškopisné plány, zameriavanie inžinierskych sietí, geoservis, komora geodetov a kartografov Slovenska, prehľad autorizovaných geodetov a kartografov. Ceny geodetických prác, GaK. Kvalifikačné skúšky z inžinierskej geodézie, prihláška do KGK, geodet musí ovládať určovať, merať a zobrazovať pozemky, trojrozmerné objekty, bodové polia a trasy. Dopyt na geodetické práce, správa pozemkov, vodných plôch, morí a stavieb, ktoré sa na nich nachádzajú. Geometrické informácie pre občanov a firmy.

Geodet pracuje v teréne a rieši výpočty vzdialeností, nivelačné merania. Vedie dokumentáciu a spracúva katastrálne plány. Spolupracuje s kartografmi a výsledky práce sú využívané pre mapové podklady a pri spracovaní satelitných snímok. Rozdeliť, rozdelenie pozemku, rozdeľuje pozemky, parcela číslo parcely, pre parcelu a na parcele. Geometrický plán, zlúčenie pozemkov, úprava hranice, vyňatie z pôdneho fondu, zameranie stavby, stavbu, obnovenie, parcela registra C. Vyznačenie vecné, vecného bremeno, bremena.  Hranice, hranica, hraničný bod, vytyčovací náčrt, nákres sieti, plynu, trasy vodovodu. Dopyt na geodetické práce, vytýčenie stavby rodinného domu, pozemných stavieb, inžinierskych stavieb, sietí. Adresný bod, adresného bodu, digitálna mapa, polohopis, výškový plán.