Dopyt na správu budovy

Čo všetko sa môže dopytovať :  Komplexná správa bytových domov | Čerpanie fondu opráv | Vyhotovenie mesačných zálohových predpisov | Sledovanie úhrad a vymáhanie pohľadávok | Ročné vyúčtovanie | Zabezpečenie výkonu technických revízií a ostatných prác v bytovom dome, ako sú revízie a prehliadky požiarnej ochrany, cez údržbu a starostlivosť o výťahy až po televízne rozvody a plynové kotolne | Organizovanie výberových konaní, najmä pri obnove budovy | Rozpočítavanie energií a revízie technológií | Dopyt na správu budov | …

Určenie :  Bytové domy | Uzavreté rezidenčné lokality | Administratívne budovy | Biznis centrá | Polyfunkčné budovy | Garáže | …

Požiadajte o nezáväznú ponuku

Pripojiť súbory (max. 2MB/1 súbor - foto, projekt, náčrt...)

 

 
Dopyt zadávam, ako
súkromná osobafirma, živnostník, inštitúcia
 

Kontaktné údaje


 

 
Súhlasímobchodnými podmienkami a beriem na vedomie spracovanie osobných údajov  / otvoríte v novom okne *

Prajem si dostávať informácie o akciových ponukách
 

  * povinné.


V rámci objednávky sa vám ozveme a potrebné údaje doplníme.

Správcovská spoločnosť, spravovanie budovy, správa rodinných domov, správa budov, spoločenstvo vlastníkov bytov. Typy budovy – bytový dom, bytovka, bytové domy, blok, sídlisko, administratívna budova, garáže, iné nebytové. Počet bytov v bytovke, podlaží, poschodí v bd, Stav budovy – pôvodný stav, novostavba, čiastočná obnova, úplná obnova so zateplením. SBD je správa bytových domov, správa družstevných bytov, správa bytového domu, družstvá, združenia. Dopyt na správu budov, cena správcu, poplatok za správu bytov, paušál k bytovému domu, bytová výstavba. Byt, byty, kancelárie, kancelárske priestory na prenájom, podnájom. Správkyňa, správca, dôverník, zástupca vlastníkov bytov, zvb, vlastníci, vlastník. Bytový podnik mesta Košice, v Košiciach, Bratislava, v Bratislave. Správu vlastníckych bytov, správca pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Združenie bytov pre lepšiu správu, SVB, správa nehnuteľností, stavebné bytové družstvo, efektívna údržba bytoviek, povinnosti správcu.

Bytový podnik, BPMK, spoločné časti bytového domu. Obnova, úplná rekonštrukcia, zateplenie fasády, odvetraná fasáda. Dezinfekcia, deratizácia, monitorovanie spoločných priestorov. Fond opráv a údržby bytového domu. Úver zo ŠFRB na obnovu. Dopyt na správu budov, cenník služieb správcu, všetkým správcovským spoločnostiam a Slovenskému zväzu bytových družstiev, bytové družstvá, správa a údržba nehnuteľností, zmluva o správe bd, účtovanie správy správcom. Vyúčtovanie nákladov spojených s bývaním, cenník služieb a poplatkov, príspevky členov družstva, stanovy SBD, domový poriadok. Pomerové merače na radiátoroch, merače spotreby vody, plynu elektriny, odčítanie meračov, dielikov. Hlavný uzáver vody v budove, suterén, schodisko, únikový východ, podomový zvonček, menný zoznam vlastníkov, prezentačná listina, schôdza vlastníkov bytov, stretnutie, rokovanie, prerokovanie.