Aj vy môžete vystaviť vysvedčenie! Hodnotenie

Ohodnoťte svojho dodávateľa!

Vystavte mu vysvedčenie, ako školákovi. Tak poďme na to.

1. Známka za dodržiavanie termínov pri realizácii.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

2. Dodržiavanie technologických postupov.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

3. Súlad projektu s realizovaným dielom.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

4. Súlad kvality použitého materiálu s cenou za dielo.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

5. Prítomnosť dozoru - zodpovednej osoby na pracovisku.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

6. Profesionálna úroveň pracovníkov, remeselníkov.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

7. Poriadok na pracovisku počas realizácie.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

8. Kvalita priebežnej komunikácie so zákazníkom.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

9. Finálna kvalita realizovaných prác.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

10. Primeranosť ceny a kvality odovzdaného diela, služby.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

11. Administratívne a organizačné odbremenenie klienta.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

 
Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov  / kliknutím otvoríte v novom okne *

Prajem si dostávať informácie o akciových ponukách
 

  * polia sú povinné.

Ohodnoťte svojho zamestnávateľa!

Vystavte mu vysvedčenie, ako školákovi. Tak poďme na to.

1. Známka za schopnosť nadriadeného vás motivovať.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

2. Dôvera a férový prístup nadriadeného.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

3. Odborné a profesionálne kvality nadriadeného.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

4. Organizačné schopnosti nadriadeného.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

5. Profesionálna dôvera v kolegoch.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

6. Spokojnosť so svojím príjmom za odvedenú prácu.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

7. Čas na oddych a svoju rodinu.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

8. Rozvoj zamestnávateľa, jeho budúcnosť.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

9. Materiálna starostlivosť - pracovný odev, ochranné pomôcky a pod.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

10. Bezpečnosť pri práci.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

 
Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov  / kliknutím otvoríte v novom okne *

Prajem si dostávať informácie o akciových ponukách
 

  * polia sú povinné.

Nezávislé hodnotenie portálu!

Čo to obnáša? Poctivých 200 minút na jedno hodnotenie!

1. Známka za nadobudnuté skúsenosti podľa dĺžky pôsobenia v rokoch.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

2. Pomer zákaziek a reklamácií za posledný ukončený rok.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

3. Celková ekonomická stabilita a spoľahlivosť.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

4. Reálnosť sídla firmy a prevádzky.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

5. Kontaktné možnosti a ich kvalita.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

6. Zodpovedný prístup k životnému prostrediu.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

7. Podpora charitatívnych a humanitárnych aktivít.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

Poznámka: Nezávislé hodnotenie dodávateľov, portálom!

Mini prieskum

Zaberie len 10 sekúnd a pomôže zlepšiť kvalitu našich služieb, ďakujeme!

1. Do akej miery ovplyvňuje váš dopyt CENA za dielo alebo službu?

2. Je pre vás dôležitejšia CENA alebo KVALITA dodaného diela, služby?

3. Do akej miery ovplyvňuje váš dopyt RÝCHLOSŤ dodania diela alebo služby?

4. Vyhľadali by ste si STAVEBNÝ DOZOR k výstavbe alebo väčšej rekonštrukcii domu?

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov  / kliknutím otvoríte v novom okne *

  * polia sú povinné.

Aj vďaka mini prieskumu môžeme vylepšovať naše služby :... )

 

Vysvedčenie

Výsledky hodnotenia

Hodnotenie firiem za rok 2019

Výsledky preskumu

Pri dopyte najviac rozhoduje

Aj vy môžete vystaviť vysvedčenie! Hodnotenie

Ohodnoťte svojho dodávateľa!

Vystavte mu vysvedčenie, ako školákovi. Tak poďme na to.

1. Známka za dodržiavanie termínov pri realizácii.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

2. Dodržiavanie technologických postupov.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

3. Súlad projektu s realizovaným dielom.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

4. Súlad kvality použitého materiálu s cenou za dielo.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

5. Prítomnosť dozoru - zodpovednej osoby na pracovisku.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

6. Profesionálna úroveň pracovníkov, remeselníkov.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

7. Poriadok na pracovisku počas realizácie.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

8. Kvalita priebežnej komunikácie so zákazníkom.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

9. Finálna kvalita realizovaných prác.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

10. Primeranosť ceny a kvality odovzdaného diela, služby.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

11. Administratívne a organizačné odbremenenie klienta.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

 
Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov  / kliknutím otvoríte v novom okne *

Prajem si dostávať informácie o akciových ponukách
 

  * polia sú povinné.

Ohodnoťte svojho zamestnávateľa!

Vystavte mu vysvedčenie, ako školákovi. Tak poďme na to.

1. Známka za schopnosť nadriadeného vás motivovať.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

2. Dôvera a férový prístup nadriadeného.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

3. Odborné a profesionálne kvality nadriadeného.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

4. Organizačné schopnosti nadriadeného.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

5. Profesionálna dôvera v kolegoch.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

6. Spokojnosť so svojím príjmom za odvedenú prácu.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

7. Čas na oddych a svoju rodinu.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

8. Rozvoj zamestnávateľa, jeho budúcnosť.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

9. Materiálna starostlivosť - pracovný odev, ochranné pomôcky a pod.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

10. Bezpečnosť pri práci.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

 
Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov  / kliknutím otvoríte v novom okne *

Prajem si dostávať informácie o akciových ponukách
 

  * polia sú povinné.

Nezávislé hodnotenie portálu!

Čo to obnáša? Poctivých 200 minút na jedno hodnotenie!

1. Známka za nadobudnuté skúsenosti podľa dĺžky pôsobenia v rokoch.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

2. Pomer zákaziek a reklamácií za posledný ukončený rok.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

3. Celková ekonomická stabilita a spoľahlivosť.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

4. Reálnosť sídla firmy a prevádzky.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

5. Kontaktné možnosti a ich kvalita.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

6. Zodpovedný prístup k životnému prostrediu.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

7. Podpora charitatívnych a humanitárnych aktivít.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

Poznámka: Nezávislé hodnotenie dodávateľov, portálom!

Vysvedčenie pre firmy

Výsledky hodnotenia

Hodnotenie firiem za rok 2019

Výsledky preskumu

Pri dopyte najviac rozhoduje