Hodnotenie dodávateľov

Vystavte mu vysvedčenie!

1. Známka za dodržiavanie termínov pri realizácii.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

2. Dodržiavanie technologických postupov.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

3. Súlad projektu s realizovaným dielom.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

4. Súlad kvality použitého materiálu s cenou za dielo.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

5. Prítomnosť dozoru - zodpovednej osoby na pracovisku.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

6. Profesionálna úroveň pracovníkov, remeselníkov.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

7. Poriadok na pracovisku počas realizácie.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

8. Kvalita priebežnej komunikácie so zákazníkom.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

9. Finálna kvalita realizovaných prác.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

10. Primeranosť ceny a kvality odovzdaného diela, služby.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

11. Administratívne a organizačné odbremenenie klienta.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

 
Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov  / kliknutím otvoríte v novom okne *

Prajem si dostávať informácie o akciových ponukách
 

  * polia sú povinné.

Nezávislé hodnotenie portálom

1. Známka za nadobudnuté skúsenosti podľa dĺžky pôsobenia v rokoch.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

2. Pomer zákaziek a reklamácií za posledný ukončený rok.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

3. Celková ekonomická stabilita a spoľahlivosť.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

4. Reálnosť sídla firmy a prevádzky.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

5. Kontaktné možnosti a ich kvalita.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

6. Zodpovedný prístup k životnému prostrediu.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

7. Podpora charitatívnych a humanitárnych aktivít.

1 - výborne2 - chválitebne3 - dobre4 - dostatočne5 - nedostatočne

Poctivých 200 minút na jedno hodnotenie!

Mini prieskum

Zaberie len 10 sekúnd a pomôže zlepšiť kvalitu našich služieb, ďakujeme!

1. Do akej miery ovplyvňuje váš dopyt CENA za dielo alebo službu?

2. Je pre vás dôležitejšia CENA alebo KVALITA dodaného diela, služby?

3. Do akej miery ovplyvňuje váš dopyt RÝCHLOSŤ dodania diela alebo služby?

4. Vyhľadali by ste si STAVEBNÝ DOZOR k výstavbe alebo väčšej rekonštrukcii domu?

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov  / kliknutím otvoríte v novom okne *

  * polia sú povinné.

Aj vďaka mini prieskumu vylepšujeme naše služby!

 

Vysvedčenie

Hodnotenie dodávateľov

Hodnotenie

rok 2020

Prieskum

Pri dopyte najviac rozhoduje

Ohodnotenie svojho dodávateľa stavebných prác a služieb. Aj vy môžete vystaviť vysvedčenie svojmu dodávateľovi, viete tak ohodnotiť kvalitu a úroveň vykonaných prác. Vyjadrite svoju vďaku, ale aj nespokojnosť firme, ktorá vám práve odovzdala hotové dielo. Hodnotenie dodávateľov, oznámkujte dôležité postupy pri realizácii diela, ako dodržanie termínu, technologického postupu, či sedí projektová dokumentácia s realizáciou a postupmi. Hodnotenie dodávateľov vás núti robiť si poznámky a sledovať tak financie, kvalitu a značku použitých materiálov. Tiež si všimnete organizáciu prác, zodpovedný prístup vedúcich, ale aj profesionálnu úroveň zamestnancov, pracovníkov a remeselníkov.  Okrem hodnotenia zákazníkom sa realizuje aj ohodnotenie portálom.