Spolupráca

Venujeme sa sprostredkovaniu obchodu a služieb na profesionálnej úrovni. Nemusí to byť vševed aby vedel, že najlepšou reklamou je dobre odvedená práca – len taká práca sa dobre predáva, dobre odporúča a dobre propaguje. A to presne robíme! Zastupujeme firmy, ktoré odvádzajú zodpovednú a dobrú prácu. Sprostredkovaniu

Staráme sa o nové zákazky a vytvárame funkčný medzičlánok, ktorý dohliada na spokojnosť, ako na strane zhotoviteľa, tak aj na strane zákazníka.
Neustále vyhľadávame príležitosti, pravidelne sa stretávame so zákazníkmi a uzatvárame obchody.  Chodíme na obhliadky stavenísk, vykonávame zamerania a pripravujeme podklady k objednávkam.  Naše  portfólio – tak ako to vidíte v jednotlivých kategóriách – rozsiahla ponuka stavebných činností a služieb a činností súvisiace s kompletným zariadením alebo zaobstaraním nového bývania.

Viete sa nájsť v nasledujúcich vetách? Sprostredkovaniu

Pôsobíme niekoľko rokov na trhu.

Vážime si zákazníkov, svojich zamestnancov aj svoju prácu!

Máme dostatok skúseností na odvedenie vysoko kvalitnej práce.

Termíny na ktorých sa so zákazníkmi dohodneme sú na prvom mieste.

Neustále komunikujeme a sme ústretový pri rokovaniach.

Používame len overené a kvalitné materiály.

Dodržiavame predpisy a správne technologické postupy.

Snažíme sa používať materiály, ktoré šetria energiu, vodu a teplo.

Pri realizácii prác pristupujeme zodpovedne k životnému prostrediu.

Dielo odovzdáme v maximálne možnej kvalite a za primeranú cenu.

Nemáme žiadne resty voči zákazníkom.

 

Ak áno, kontaktujte nás.


 

Oblasť spolupráce

 
Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov  / kliknutím otvoríte v novom okne *

Prajem si dostávať informácie o akciových ponukách
 

  * polia sú povinné.


Vyplňte pre ďalšiu komunikáciu. Čoskoro sa vám ozveme.